logo
Data: 2014-09-16
Imieniny: Edyty, Kornela, Kamili
strona główna    
Aktualności
 2014-09-15
systemowego w 2014r pt: „Czas na aktywność w Gminie Lubenia”
 2014-09-15
Szkoła Podstawowa w Lubeni zaprasza w dniach od 15.09.2014 - 20.09.2014 na "Tydzień Sportu i Rekreacji"
 2014-09-10
Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła informuje o realizacji projektu pt.: „Strachy na wróble” w ramach programu „Równać Szanse” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, którego misją jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast
 2014-09-09
*
 2014-09-09
*
 2014-09-01
*
 2014-08-28
Uzyskano dofinansowanie na przebudowę, rozbudowę i budowę obieków małej architektury w Sołonce
W dniu 26.08.2014 r. została podpisana umowa Nr 01755-6930-UM0940158/14 o dofinansowanie projektu pn . „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów małej architektury służących rekreacji wraz z przyłączem wodociągowym do fontanny na działce nr 621/1 w m. Sołonka” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie projektu wynosi 25 000,00 zł co stanowi do 80 % kosztów kwalifikowanych. W ramach operacji planuje się rozbudowę istniejącej fontanny – polegającą na wykonaniu drugiego kręgu muru, zamontowaniu nowych dysz zamgaławiających i dyszy w kształcie spirali, ponadto przy obiekcie planuje się obchodowy chodnik oraz trzy ławki z zadaszeniem. Fontanna zostanie podświetlona reflektorem świecącym światłem o zmiennych kolorach .
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego (pokój 1)

tel: (17) 87 55 092

 

Sekretarz Gminy (pokój 4)

tel: (17) 87 55 093

 

Podatki i opłaty lokalne (pokój 5,6)

tel: (17) 87 55 094

 

Gospodarka komunalna (pokój 7)

tel: (17) 8503918

 

Gospodarka odpadami (pokój nr 10)

 tel: (17) 8503927


Skarbnik Gminy (pokój 8)

tel: (17) 87 55 095

 

Geodezja (pokój 9)

tel: (17) 8503917

 

Inwestycje, zamówienia publiczne (pokój 16)

tel: (17) 8503916

 

Budownictwo (pokój 16)

tel: (17) 87 55 096

 

Zarządzanie kryzysowe (pokój 18)

tel: (17) 87 55 097

 

Ewidencja działalności gospodarczej, kasa (pokój 19)

tel: (17)8503919

 

Rada Gminy (pokój 23)

tel: (17) 8503926

 

GOPS (pokój 26)

tel: (17) 87 55 099

 

Zasiłki Rodzinne (pokój 26)

tel: (17) 87 55 091Godziny urzędowania


Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET