logo
Data: 2015-11-26
Imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada
strona główna    
Aktualności
 2015-11-23
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję na dzień 24 listopada 2015 r. o godz.15:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni XV Sesję Rady Gminy Lubenia
 2015-11-18
*
 2015-11-17
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja” ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA LGD.
 2015-11-12
W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lubenia na lata 2016-2026 WÓJT GMINY LUBENIA zaprasza mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy. Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb na terenie gminy. Ankieta będzie dostępna od dnia 13.11.2015r do 20.11.2015r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni pokój nr 26, oraz na stronie internetowej www.lubenia.pl. Wypełnione ankiety można składać do skrzynek znajdujących się w: - Ośrodku Zdrowia w Lubeni /okienko przy rejestracji/ - Ośrodku Zdrowia w Siedliskach /okienko rejestracji/ - budynku UG Lubenia obok wejścia do GOPS
 2015-11-09
NA OCHRONIE ŚRODOWISKA TWOJE ZDROWIE ZYSKA
W dniu 30.10.2015 r. została podpisana umowa Nr 337 2015/EE/R/D o dofinansowanie przedsięwzięcia pn . „NA OCHRONIE ŚRODOWISKA TWOJE ZDROWIE ZYSKA” - ROZWÓJ BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”
 2015-11-06
Zakończono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Projekt uchwały był udostępniony od dnia 26 października 2015 r. do dnia 4 listopada 2015 r. Nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii i propozycji do przedmiotowego projektu.
 2015-11-03
Informacja
Gmina Lubenia informuje, że 03.11.2015 r. na okres zimowy zostały zamknięte pompy tężni i fontann w Kaskadzie Solankowej w Sołonce.
 2015-10-30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. finansowych w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 2015-10-26
Wójt Gminy Lubenia zaprasza na konsultacje
Wójt Gminy Lubenia informuje, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywała w 2016 roku.
 2015-09-29
Wójt Gminy Lubenia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Lubenia.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 8503917

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

 Gospodarka odpadami 
 tel: (17) 8503927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

 Geodezja

tel: (17) 8503917

 Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 8503916

 Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

 Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

 Ewidencja działalności gospodarczej, kasa

tel: (17)8503919

 Rada Gminy

tel: (17) 8503926

 GOPS

tel: (17) 87 55 099

 Zasiłki Rodzinne

tel: (17) 87 55 091Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET