logo
Data: 2014-10-31
Imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa
strona główna    
Aktualności
 2014-10-24
Informacja o Kaskadzie Solankowej
Gmina Lubenia informuje, że dnia 24.10.2014 r. na okres zimowy zostały zamknięte pompy tężni i fontann w Kaskadzie Solankowej.
 2014-10-16
W załączeniu podany jest link do wizualizacji wyborów samorządowych.
 2014-10-17
Wójt Gminy Lubenia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu na 2015 rok – Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje trwają od dnia 17 października 2014 r. do dnia 24 października 2014 r.
 2014-09-30
w sprawie terminu pełnienia dyżurów
 2014-09-15
systemowego w 2014r pt: „Czas na aktywność w Gminie Lubenia”
 2014-09-10
Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła informuje o realizacji projektu pt.: „Strachy na wróble” w ramach programu „Równać Szanse” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, którego misją jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast
 2013-07-18
Urząd Gminy Lubenia informuje, że od 24 lipca br będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku w załączeniu.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 8503918

 Gospodarka odpadami 
 tel: (17) 8503927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

 Geodezja

tel: (17) 8503917

 Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 8503916

 Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

 Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

 Ewidencja działalności gospodarczej, kasa

tel: (17)8503919

 Rada Gminy

tel: (17) 8503926

 GOPS

tel: (17) 87 55 099

 Zasiłki Rodzinne

tel: (17) 87 55 091Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET