logo
Data: 2014-11-23
Imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa
strona główna    
Aktualności
 2014-11-14
Informacja w sprawie usuwania azbestu
W dniu 01.10.2014 r. została podpisana umowa dotacji nr 462/2014/OZ/R/DA na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia” . W ramach umowy Gmina uzyskała dotację w kwocie 18 850,28 zł stanowiącą 85 % kosztów kwalifikowanych. Dotacja na dofinasowanie zadania z zakresu zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest”. obejmuje środki NFOŚiGW – w kwocie 11 088,40 zł (50 %) i WFOŚiGW w kwocie 7 761,88 zł (35%). Środki własne Gminy stanowią 4 006,84 zł . Zadanie obejmuje; zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania 65,12 Mg wyrobów zawierających azbest
 2014-11-06
Gmina Lubenia najskuteczniejsza na Podkarpaciu
Gmina Lubenia najskuteczniejsza na Podkarpaciu w pozyskiwaniu środków unijnych ! Rozstrzygnięto organizowany już po raz siódmy przez GC Nowiny i WSZ w Rzeszowie ranking Złota Setka Gmin Podkarpacia.
 2014-11-13
Gmina Lubenia wśród najlepszych gmin województwa Podkarpackiego
Gmina Lubenia znalazła się w wśród najlepszych gmin województwa Podkarpackiego w Rankingu Rzeczpospolitej ! W rankingu oceniano m.in. sytuację finansową gminy, zarządzanie Gminą oraz stosunek zobowiązań do dochodów.
 2014-11-14
Informacja dla mieszkańców
W dniach 14 listopada – 20 grudnia br. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., w ramach Projektu pn.: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego w porozumieniu Jednostek Samorządu Terytorialnego(Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn) realizować będzie badania „Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w wyborze środka transportu” oraz „Badania i pomiary potoków pasażerskich na liniach kolejowych i autobusowych funkcjonujących na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz ocena (przez pasażerów) jakości usług przewozowych”
 2014-11-12
W dniu 07.11.2014 r. została podpisana umowa dotacji Nr 01893-6930-UM0940461/14 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubeni a Samorządem Województwa Podkarpackiego Umowa obejmuje dofinansowanie projektu pn . „Remont połączony z modernizacją Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie projektu wynosi 19 300,47 zł co stanowi do 80 % kosztów kwalifikowanych.
 2014-10-24
Informacja o Kaskadzie Solankowej
Gmina Lubenia informuje, że dnia 24.10.2014 r. na okres zimowy zostały zamknięte pompy tężni i fontann w Kaskadzie Solankowej.
 2014-10-16
W załączeniu podany jest link do wizualizacji wyborów samorządowych.
 2014-10-17
Wójt Gminy Lubenia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu na 2015 rok – Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje trwają od dnia 17 października 2014 r. do dnia 24 października 2014 r.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 8503918

 Gospodarka odpadami 
 tel: (17) 8503927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

 Geodezja

tel: (17) 8503917

 Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 8503916

 Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

 Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

 Ewidencja działalności gospodarczej, kasa

tel: (17)8503919

 Rada Gminy

tel: (17) 8503926

 GOPS

tel: (17) 87 55 099

 Zasiłki Rodzinne

tel: (17) 87 55 091Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET