Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2020-11-24
Imieniny: Emmy, Flory, Jana
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2020-11-20
Projekt
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020" Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie biblioteki w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 20 900 zł biblioteka zakupiła: monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 65, komputer do zabudowy w monitorze, komputer stacjonarny - serwer, dwa komputery przenośne, dwa czytniki książek elektronicznych, dwa dyski zewnętrzne i jednostkę zasilającą – UPS. Wkład własny do projektu 3700 zł
 2020-11-18
Modernizacja - miejscowość Lubenia
Starosta Rzeszowski zawiadamia, że w siedzibie firmy GEORES przy ul Targowej 3 w dniach od 01.12.2020 r. do 21.12.2020 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.
 2020-11-18
Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni przypomina o upływającym terminie składania wniosków o świadczenie „Dobry start”.
 2020-11-10
ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBENI OD DNIA 10 LISTOPADA 2020 R.
 2020-11-06
Zgłoś swój udział w programioe
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "WSPIERAJ SENIORA" adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior.
 2020-11-02
Dofinansowanie na remont kapliczki
Mieszkaniec naszej Gminy uzyskał dofinansowanie na remont kapliczki W dniu 20.10.2020 r. została podjęta uchwała nr 5/39/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania TRYGON Rozwój i Innowacja w sprawie wybrania do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW projektu grantowego „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” - operacji pod nazwą „Remont kapliczki w miejscowości Straszydle na działce 1874/3”. Projekt przygotowano we wsparciu Gminy Lubenia. Beneficjent uzyskał finansowanie w wysokości 24 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .
 2020-10-23
Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET