Gmina Lubenia - Aktualności - Zapraszamy do konsulatacji
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności    Zapraszamy do konsulatacji..
Aktualności
 2017-11-30
~ Zapraszamy do konsulatacji
Wójt Gminy Lubenia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem - Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia

Wójt Gminy Lubenia

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów:

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 20172023 wraz z załącznikiem 1. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia

 

            Zakres konsultacji społecznych obejmuje omówienia założeń procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Lubenia zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubenia na lata 2017–2023 który został doprecyzowany i uzupełniony po ocenie przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz . Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 30.11.2017 r. do dnia 07.12.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: b.baran@lubenia.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131,
36-042 Lubenia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy Lubenia w godzinach pracy Urzędu.

2.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lubenia.

 

Z poważaniem,

Adam Skoczylas

Wójt Gminy Lubenia

 

Pliki do pobrania:

1.      Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 20172027 - pobierz

2.     Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia - pobierz

3.      Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego - pobierz

4.      Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji - pobierz

5.      Formularz zgłaszania uwag - pobierz

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET