Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności    Informacja..
Aktualności
Informacja
 2017-12-01
~ Informacja
Uzyskano dofinansowanie na przedszkole w Siedliskach

W dniu 30.11.2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.09.01.00-18-0010/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn .  Bajkowe dzieciństwo w interaktywnym świecie”, 

 

Projekt nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0010/17 został złożony  w ramach konkursu RPPK.09.01.00-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 działanie 9.1

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. przez Gminę Lubenia - Szkołę Podstawową w Siedliskach.

Dla osiągnięcia rezultatów zaplanowano realizację następujących zadań:

 

     I.        Adaptacja części pomieszczeń  budynku SP w Siedliskach wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych  na działalność przedszkola , zakup mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i urządzeń specjalistycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności przedszkola.

    II.        Zatrudnienie nauczycieli, kadry wspomagającej , specjalistów do prowadzenia zajęć m.in. gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne , zatrudnienie logopedy i lektora j.ang.

  III.        Zapewnienie dzieciom zajęć zgodnych z podstawą programową i zajęć dodatkowych specjalistycznych.

   IV.        Sfinansowanie dla nauczycieli szkolenia rozwijającego kompetencje społeczo- emocjonalne.

 

 Projekt w 90 % finansowany jest ze środków zewnętrznych tj. środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.  Wartość projektu wynosi 675 000,00 zł  z czego 607 500,00 zł stanowi dotacja.

 


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET