Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności    Informacja..
Aktualności
 2017-12-08
~ Informacja
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem – Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem 1. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 30.11.2017 r. do dnia 07.12.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: b.baran@lubenia.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131,
36-042 Lubenia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy Lubenia w godzinach pracy Urzędu.

2.      Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023” oraz załącznik 1. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia”, dostępne były od 30.11.2017 r.:

·      w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131,
36-042 Lubenia w pokoju nr 23 w godzinach pracy Urzędu;

·      w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubenia (www.lubenia.pl).

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lubenia

                                                                                                             Adam Skoczylas

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET