Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja Kierownika GOPS
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności    Informacja Kierownika GOPS..
Aktualności
 2018-01-04
~ Informacja Kierownika GOPS
Informuję, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

W związku z prowadzonymi pracami organizacyjnymi związanymi z przekazaniem spraw z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, do dnia 15 stycznia 2018 r. nie będzie możliwości uzyskania informacji nt. przebiegu indywidualnych spraw.

W Wydziale Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie został utworzony Oddział Koordynacji Świadczeń:

- punkt informacyjny ww. Oddziału tel: 17-867-18-15

- adres e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

Wszelkie zapytania dot. stanu realizacji indywidualnej sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego strona winna kierować na ww. adres e-mailowy.

 

                                                                                               Z. up. Wójta

                                                                                   Kierownik GOPS w Lubeni

                                                                                     Bogusława Skowron

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET