Gmina Lubenia - Aktualności - Uzyskano dofinansowanie
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności    Uzyskano dofinansowanie..
Aktualności
Uzyskano dofinansowanie
 2018-03-15
~ Uzyskano dofinansowanie
W dniu 13 marca 2018 r. została podpisana umowa Nr DSRiN-i-7211-72/18 przyznająca środki finansowe Gminie Lubenia . W ramach umowy Gmina uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 55 440,00 zł tj. 99,00 % wartości zadnia, wkład własny gminy w realizacji zadania wynosi 1 % tj. 560,00 zł. Środki przyznano na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (Program I Priorytet IIIB ) .

W ramach zadania „Wyposażenie strażaków ochotników z Gminy Lubenia” zostanie zakupione 4 zestawy  ratownictwa medycznego PSP R-3 z deską zgodne z KSRG 2013, z defibrylatorem, hydrożele Water-Jel.

 

Zawartość 1 kompletu:

1- kompletna torba medyczna R-1

2- szyny kramera w torbie

3- deska ortopedyczna

4- hydrożele Water-Jel

5- defibrylator AED Lifeline

 

Dostawa wyposażenia dla OSP ma służyć rozwojowi instytucjonalnemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami i świadkom a także realizacji przez JST zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwami i świadków a likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwami.

Zakupione doposażenie dla 4 jednostek OSP tj . OSP Lubenia, OSP Siedliska, OSP Sołonka i OSP Straszydle będzie służyć do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa.

 

Zestaw przeznaczony jest dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz innych powiązanych z KSRG służb ratowniczych. Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikowi udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Na terenie gminy jest przeszkolonych 50 strażaków ratowników KPPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej).

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET