Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2018-11-16
Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy
strona główna     Aktualności    Informacja..
Aktualności
 2018-07-09
~ Informacja
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 22.06.2018 r. do dnia 08.07.2018 r. w następujących formach:

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: b.baran@lubenia.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – aktualizacja LPR”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131,
36-042 Lubenia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – aktualizacja LPR”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy Lubenia w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji i Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023, umożliwiającego omówienie proponowanych zmian w dokumencie, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury
w Straszydlu, 36-043 Straszydle 405.

3.      Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu.

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023”, dostępne były od 22.06.2018 r.:

·      w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu;

·      w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubenia (www.lubenia.pl).

 

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji i Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023, które odbyło się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Straszydlu. Podczas spotkania omówione zostały proponowane zmiany w projekcie aktualizacji dokumentu, a także umożliwiono przedstawienie uwag/opinii. W spotkaniu udział wzięło 11 osób.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.


ZAKTUALIZOWANY LPR - pobierz

 

Z poważaniem,

Adam Skoczylas

                 Wójt Gminy Lubenia


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET