Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2017-10-23
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2017-10-18
Wójt Gminy Lubenia zaprasza do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 2017-10-17
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ) Przewodniczący Rady Gminy Lubenia zwołuje na dzień 23 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni XLIV Sesję Rady Gminy Lubenia
 2017-10-11
Pomoc finansowa dla gminy
W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa nr PRDP-74/2017 o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108605R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska – Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000-0+805 ” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie projektu wynosi 401 915 zł co stanowi do 45,3% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w dniu 03.07.2017 r. br podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania z Powiatem Rzeszowskim w ramach której udzielono Gminie pomocy finansowej w wysokości 205 000 zł na realizację tego zadania.
 2017-10-10
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF z dnia 9.10 br. został przedłużony termin naboru wniosków, termin oddania nowobudowanego budynku do użytkowania oraz wymiany eternitu w projekcie parasolowym. WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA BR.
 2017-10-03
V finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec
Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy, V finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec "O lubeński dzwon" który odbędzie się w Rzeszowie i w Lubeni. Program poniżej.
 2017-09-18
Wójt Gminy Lubenia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Lubenia w 2018 roku.
 2017-09-08
W załączeniu przekazujemy informacje podsumowującą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem – Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET