Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2017-11-30
Wójt Gminy Lubenia działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 w ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
 2017-11-14
Puste miejsce dla Anioła...
Przyjemnie nam zakomunikować, że 20 października na gali finałowej V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon” miała miejsce promocja tomu wierszy zebranych Stanisławy Kopiec pt. Puste miejsce dla Anioła…” wydanych przez Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni. Książkę można nabyć w Urzędzie Gminy, pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu.
 2017-11-09
W załączeniu przekazujemy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 2017-11-07
Informacja
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Podkarpacka motywacja osób niepełnosprawnych". Więcej informacji w załączonej ulotce.
 2017-11-02
Zakończono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 2017-10-26
50 lat małżeństw
18 października 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni miała miejsce uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanych przez Prezydenta RP tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym związku małżeńskim – 50 lat i więcej.
 2017-10-24
Gmina Lubenia informuje, że w dniu 24 października 2017 r. w Kaskadzie Solankowej zostały zamknięte na okres zimowy pompy tężni i fontann.
 2017-10-18
Wójt Gminy Lubenia zaprasza do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 2017-10-11
Pomoc finansowa dla gminy
W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa nr PRDP-74/2017 o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108605R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska – Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000-0+805 ” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie projektu wynosi 401 915 zł co stanowi do 45,3% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w dniu 03.07.2017 r. br podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania z Powiatem Rzeszowskim w ramach której udzielono Gminie pomocy finansowej w wysokości 205 000 zł na realizację tego zadania.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET