Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2018-11-16
Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2018-07-18
Wójt Gminy Lubenia zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Lubenia Uchwały Nr LVIII/288/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023
 2018-07-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023
 2018-06-18
Informacja na temat głównych założeń Lokalnej Startegii Rozwoju LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”
 2018-07-11
Informacja
Uzyskano dofinansowanie na rozbudowę placu zabaw w Siedliskach oraz montaż klimatyzacji i nagłośnienia w DK w Siedliskach
 2018-07-11
Informacja
Uzyskano pomoc finansową na przebudowę dróg Straszydle –- Blizianka i Straszydle - Rzeki
 2018-07-09
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023
 2018-06-26
Wójt Gminy Lubenia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubenia przeznaczonych do sprzedaży.
 2018-06-26
Gmina Lubenia uzyskała dofinansowanie na remont i doposażenie szkół . W dniu 26 czerwca 2018 r została podpisana umowa RPPK.09.02.00-18-0080/17-00 o dofinansowanie projektu pn . „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia” realizowanego w ramach Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2018-06-22
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO AKTUALIZACJI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LUBENIA NA LATA 2017–2023
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET