Gmina Lubenia - Budowa oświetlenia w Straszydlu
logo
Data: 2021-05-15
Imieniny: Zofii, Nadziei, Berty
strona główna     INWESTYCJE 2021    Budowa oświetlenia w Straszydlu
Budowa oświetlenia w Straszydlu

W dniu 03.02.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubenia została podpisana umowa z PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM ELEKTROINSTAL SPÓŁKA JAWNA JÓZEF ŁANIUSZ I MIECZYSŁAW GREN , ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, nr 4A,   37-200 Przeworsk na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia dróg Gminy Lubenia” Zadanie 3   -  Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie większym niż 1 kV  - w ramach zadania budowa oświetlenia drogi gminnej relacji Straszydle – Rzeki. Zamówienie jest współfinansowane z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Wartość zawartej umowy 100 122,73 zł  w 100 % dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem zadania jest budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie większym niż 1 kV  - budowa oświetlenia drogi gminnej relacji Straszydle – Rzeki na odcinku 1152 m. Roboty zostaną wykonane  w roku bieżącym.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET