Gmina Lubenia - Pliki do pobrania
logo
Data: 2018-11-16
Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy
strona główna     Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

 Wniosek zgłoszenie szkody łowieckiej


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Wniosek zgłoszenia (zmiany) działalności gospodarczej CEIDG-1 

 

Instrukcja wypełnienia wnioski zgłoszenia (zmiany) działalnosci gospodarczej CEIDG-1obrazki/File/

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -pobierz

 

Oświadczenie o rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkujacych nieruchomość - pobierz

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1

 

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ podawanie napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  

INFORMACJA o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach - pobierz

 

Deklaracja na podatek leśny DL-1 - osoby prawne

 

Deklaracja na podatek rolny DR-1 - osoby prawne

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - osoby prawne

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - pobierz

 

"Czas na aktywność w Gminie Lubenia" - Oferta podmiotu uprawnionego

 

 Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest - pobierz

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) wniosek w programie PDF - pobierz

 

Ankieta dotycząca odnawialnych źródel energii - pobierz

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej - pobierz

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej - pobierz


 Wniosek o nadanie numeru porządkowego - pobierz
 
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - pobierz
 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki - pobierz
 
Wniosek o zatwierdzenie wstępnego podziału nieruchomości - pobierz
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości - pobierz

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET