Gmina Lubenia - Pieszy szlak solankowy
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     Dla zwiedzających    Pieszy szlak solankowy
Pieszy szlak solankowy
Wytyczony przez Urząd Gminy w Lubeni, wiosną 2012 r., atrakcyjny szlak turystyczno-rekreacyjny przeznaczony jest dla miłośników pieszych wędrówek. Przebiega od centrum Sołonki, przez charakterystyczne dla krajobrazu wioski wzniesienia (do 380 m n.p.m.) pola, lasy
i łąki, prowadząc bezpośrednio do źródeł solankowych i źródlanych wód pitnych znajdujących się w przysiółku Podlas. Powietrze wzdłuż traktu, nasycone pożytecznymi dla ludzkiego zdrowia związkami jodu i nieskażonym przez cywilizację tlenem o wyjątkowej czystości i wartości leczniczej, sprawia, że występuje tu specyficzny mikroklimat o charakterze uzdrowiskowym.
Dodatkowym walorem trasy jest jej przyrodniczy i krajoznawczo – kulturowy charakter. Wiedzie ona bowiem przez tereny tzw. Mezoregionu Pogórza Dynowsko – Strzyżowskiego, o intensywnych procesach osuwiskowo – złaziskowych, co powoduje występowanie licznych, naturalnych rozpadlin, wąwozów i uroczysk porośniętych bogato roślinnością różnego typu i gatunku. Spotykamy tu wyjątkowe, chronione gatunki roślin górskich, takich jak: lilia złotogłów, podkolan biały (storczyk), barwinek pospolity i bluszcz pospolity, a także inne okazy podkarpackiej flory: czyściec leśny, ziarnopłon wiosenny, czartawę pospolitą, śledziennicę skrętolistną, gwiazdnicę wielokwiatową, przytulię Schultesa i groszek wiosenny, tworzące w konsekwencji barwną mozaikę świata roślinnego. Wzbogaca go niewątpliwie buczyna karpacka w formie podgórskiej, a fragmentami nawet reglowej (typowo górskiej). Przez skraj buczyny prowadzi końcowy odcinek szlaku nazywany przez miejscową ludność „Badunią” (wąwóz, jar).
            Świat zwierzęcy reprezentują gatunki zasiedlające ten teren od tysięcy lat. Spotkać tu możemy jelenia europejskiego, dzika, lisa i sarnę, zająca szaraka, kunę leśną, borsuka, a w głębi sołońskiego lasu rysia, puchacza i dzięcioła syryjskiego, które są przedstawicielami ściśle chronionego gatunku pontyjskiego. Spośród ptactwa gromadnie występują: zimorodek, muchołówka białoszyja, kobczyk, żołna, jarząbek, dzięcioł trójpalczasty, drozd obrożny i przedstawiciele innych, popularnych gatunków ptaków. Na terenach wzdłuż szlaku żyją gromadnie zwierzęta typowo górskie, np.: salamandra plamista, kumak górski, traszka karpacka, żmija zygzakowata i rzekotka zielona. Niezwykłe bogactwo fauny potwierdza fakt, że świat zwierzęcy reprezentują tutaj aż 223 gatunki kręgowców przechodzących  naturalny rozród (spośród 434 występujących w Polsce).
Atrakcyjność szlaku wyznaczają również aspekty miejscowej historii i kultury. Na trasie spotykamy tradycyjne, wiejskie kapliczki wotywne, stare, drewniane zabudowania gospodarcze i mieszkalne, znajdujące się obok tych nowoczesnych. Szlak prowadzi też częściowo dawnym traktem solnym, którym od czasów średniowiecznych aż do połowy XVII wieku podążały kupieckie wozy z solą warzoną z miejscowej solanki. To także teren, gdzie w dn. 10-15 maja 1915 r. rozegrała się krwawa potyczka wojsk rosyjskich i austriackich, uczestniczących w zmaganiach zbrojnych I wojny światowej (1914-1918). Tereny wsi Sołonka i gminy Lubenia stanowiły wówczas głębokie zaplecze dla obydwu stron na tzw. froncie wschodnim w jego południowej części. Osią zbrojną zmagań były wówczas walki
o twierdzę Przemyśl i Bitwa pod Gorlicami (1915 r.). W okresie II wojny światowej lasy sołońskie stanowiły bazę aktywnych działań ruchów partyzanckich i miejsce schronienia wielu ludzi przed niebezpieczeństwami okupacyjnymi. Szlak solankowy liczy niespełna 4 km i można go przejść w spacerowym tempie w czasie 2 godzin, także przy użyciu kijków do nordic walking. Zimą może stanowić atrakcyjne wyzwanie dla miłośników narciarstwa biegowego.

              

 

              

 

              

 

               

 

              

 

               

 

 

 

                  

 

        

                

                     

 

                                 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET