logo
Data: 2014-09-20
Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny
strona główna     Oświata     Szkoła Podstawowa w Straszydlu
Szkoła Podstawowa w Straszydlu

Adres:

36-043 Straszydle 155
woj. podkarpackie
tel. 017 8710054
e-mail: spstraszydle@gmail.com


BIEŻĄCE INFORMACJE O SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ

 www.spstraszydle.itl.pl

Organ prowadzący: Urząd Gminy w Lubeni
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Dyrektor szkoły: mgr Marzena Kucab 

 

Misją szkoły są słowa Jana Pawła II:
,, W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.
 

 

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, fizycznej i społecznej. Wierni jesteśmy wartościom, prawdom i ideałom głoszonym przez Jana Pawła II. Kształtujemy postawy i zachowanie uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości.
 

Uczniom pomagamy wzrastać w miłości, dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych, a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę i otaczające środowisko.
Szkoła dba o współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Umacniamy wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych, trudnych celów. Zapewniamy równy dostęp do wiedzy i sprawiedliwy system oceniania.
 

Prowadzone lekcje i zajęcia pozalekcyjne tworzą dobry fundament pod przyszłą edukację. Przestrzegamy prawa i obowiązki wynikające ze statutu szkoły.
Wszyscy czujemy się w niej bezpiecznie, jesteśmy zadowoleni z efektów naszej pracy.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego (pokój 1)

tel: (17) 87 55 092

 

Sekretarz Gminy (pokój 4)

tel: (17) 87 55 093

 

Podatki i opłaty lokalne (pokój 5,6)

tel: (17) 87 55 094

 

Gospodarka komunalna (pokój 7)

tel: (17) 8503918

 

Gospodarka odpadami (pokój nr 10)

 tel: (17) 8503927


Skarbnik Gminy (pokój 8)

tel: (17) 87 55 095

 

Geodezja (pokój 9)

tel: (17) 8503917

 

Inwestycje, zamówienia publiczne (pokój 16)

tel: (17) 8503916

 

Budownictwo (pokój 16)

tel: (17) 87 55 096

 

Zarządzanie kryzysowe (pokój 18)

tel: (17) 87 55 097

 

Ewidencja działalności gospodarczej, kasa (pokój 19)

tel: (17)8503919

 

Rada Gminy (pokój 23)

tel: (17) 8503926

 

GOPS (pokój 26)

tel: (17) 87 55 099

 

Zasiłki Rodzinne (pokój 26)

tel: (17) 87 55 091Godziny urzędowania


Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET