Gmina Lubenia - Zasady dobrej segregacji odpadów
logo
Data: 2018-12-17
Imieniny: Olimpii, Łazarza, Jolanty
strona główna     Gospodarka odpadami     Zasady dobrej segregacji odpadów
Zasady dobrej segregacji odpadów
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE LUBENIA:
 
Worek żółty -  przeznaczony na tworzywa sztuczne
 

Wrzucamy:
- Puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach, środkach czystości, plastikowe zakrętki
- Puste opakowania po produktach spożywczych: kartony, torebki, worki, reklamówki, folie
- Zabawki - po usunięciu części innego pochodzenia np. metalu
- Plastikowe naczynia jednorazowego użytku, skrzynki, doniczki, wiadra itp.
Uwaga:
Opakowania muszą być bez zawartości.
Zaleca się zgnieść butelki, kartony przed wrzuceniem do worka.
 
 Nie wrzucamy:
 - Strzykawek, wenflonów i innych
    artykułów medycznych
 - Styropianu i innych produktów   
    piankowych,
 - Butelek po olejach   
    samochodowych, smarach,
 - Opakowań po środkach ochrony   
    roślin,
 - Odpadów PCV,
 - Jakichkolwiek pojemników
    z zawartością, itp.
 

              
 Worek szary - przeznaczony na drobne metale
 

Wrzucamy:
- Puszki po napojach, konserwach,
- Drobny złom żelazny i metale     
 kolorowe, kapsle,
- Miski metalowe, wiadra, garnki itp.
Uwaga:
Zaleca się zgnieść opakowania przed wrzuceniem do worka
Nie wrzucamy:
- nie opróżnionych opakowań 
 po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektrycznego
 
 
 

Worek czerwony - przeznaczony na popiół  popł
 

Wrzucamy:
- popiół i żużel z palenisk domowych
 
 
 
 

 
 Worek niebieski - przeznaczony na papier i karton
 

Wrzucamy:
- Gazety, książki, czasopisma,
 koperty, papier ksero, papier
 szkolny, papier pakowy, foldery
- Tekturowe torby, worki, kartony itp.
Nie wrzucamy:
- Opakowań z zawartością,
 wielomateriałowych np. kartonów
 po napojach,
- Papieru powlekanego folią, kalki,
 papieru pergaminowego, tapet
 fotograficznego, zdjęć itp.
- Pampersów i wkładek higienicznych
- worków po cemencie
 

 
Worek biały - przeznaczony na szkło opakowaniowe białe
i kolorowe
 

Wrzucamy:
- Puste, bez zakrętek i zawartości 
 słoiki i butelki różnego typu i koloru
 po napojach i żywności
- Inne opakowania szklane
Nie wrzucamy:
- Szkła stołowego, żaroodpornego,  
 okiennego, zniczy z zawartością
 wosku, kryształów
- Luster, żarówek, świetlówek
- Szyb samochodowych, reflektorów
- Porcelany, ceramiki
 

 
Worek brązowy – przeznaczony na bioodpady
jJJeżeli nie posiadamy kompostownika
 

Wrzucamy:
- Obierki warzyw i owoców
- Skorupki jaj
- Zwiędłe cięte i doniczkowe kwiaty
- Ziemię z kwiatów
- Przeterminowaną żywność
- Fusy z kawy i herbaty itp.
Nie wrzucamy:
- Pozostałych odpadów nadających
    się do odzysku bądź recyklingu,
- Drewna impregnowanego, płyt
   wiórowych , popiołu z węgla
  kamiennego
- leków i innych w tym niebezpiecznych

 
 
 
Worek czarny - przeznaczony na pozostałe odpady
 

Wrzucamy:
Wszystkie odpady pozostałe, które nie nadają się do recyklingu i nie stanowią odpadu niebezpiecznego, wielkogabarytowego ani elektrośmieci np.
artykuły higieniczne, porcelana, zabrudzony papier, zabrudzone opakowania, odzież i obuwie – nie nadające się do użytku

ODPADY NIEBEZPIECZNE ORAZ OPONY - odpady będą odbierane jeden raz   w roku w określonym terminie - zgodnie
z harmonogramem
-

Wystawiamy:
- Zabezpieczone świetlówki, żarówki, termometry
- Opakowania po farbach, olejach, lakierach, rozpuszczalnikach nawet
 z resztkami zawartości  
- Środki chemiczne używane do utrzymania czystości w gospodarstwach
 domowych
- Baterie
- Środki ochrony roślin itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE - Odbierane będą dwa razy  w roku w określonym terminie - zgodnie z harmonogramem
 

Wystawiamy:
- Meble (tapczany, fotele, meblościanki, krzesła, meble ogrodowe)
 

ELEKTROŚMIECI-  odbierane będą jeden raz w roku
w określonym terminie – zgodnie z harmonogramem
 

Wystawiamy:
- Sprzęt RTV (lodówki, zamrażarki, mikrofalówki itp.)
- Telefony, ładowarki,
- Narzędzia elektryczne np. kosiarkiitp.

 
Uwaga!!!
Oddając śmieci wielkogabarytowe, lub elektrośmieci należy
w widocznym miejscu nakleić przynajmniej 1 naklejkę przysługującą danej nieruchomości
 
 
 
 
 
    Urząd Gminy Lubenia
   Lubenia 131, 36-042 Lubenia
   Sekretariat: tel: (17) 85 03 914 (39)
   Gospodarka odpadami tel: (17) 85 03 927
   www.lubenia.pl      
 
                                                                   


         
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET