Gmina Lubenia - Budowa kanalizacji w Straszydlu
logo
Data: 2021-09-26
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
strona główna     INWESTYCJE 2007-2013    Inwestycje, projekty 2007-2011    Budowa kanalizacji w Straszydlu
Budowa kanalizacji w Straszydlu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym do przepompowni w m. Straszydle, Sołonka i Lubenia.

 

Celem projektu, jest ochrona środowiska, w tym przede wszystkim zasobów wodnych wraz z zapewnieniem podstawowej infrastruktury komunalnej, służącej mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz inwestorom na terenie gminy Lubenia. Kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie gminy poprzez wykonanie kanalizacji w dwóch nie skanalizowanych do tej pory miejscowościach tj. Straszydlu i Sołonce wraz z rozbudową, przebudową i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Siedliskach ma na celu zwiększenie funkcjonalności i efektywności już istniejącej infrastruktury. W ramach projektu planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków z 300 m3/d do 700 m3/d oraz budowa ponad 40 km sieci kanalizacyjnej i 27 pompowni spełniających normy ekologiczne. Podejmowane działania powinny w konsekwencji przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, spowodować jego oczyszczenie, poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców. Budowa infrastruktury podstawowej stworzy warunki do rozwoju i aktywizacji podmiotów gospodarczych. Planowane do realizacji zadania będą realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz w zgodzie z zasadami ochrony obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
 

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET