Gmina Lubenia - Odbudowa mostu na rzece Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia - ISPA
logo
Data: 2021-09-26
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
strona główna     INWESTYCJE 2007-2013    Inwestycje, projekty 2007-2011    Odbudowa mostu na rzece Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia - ISPA
Odbudowa mostu na rzece Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia - ISPA

Przedmiotem robót jest odbudowa istniejącego mostu trwałego nad rzeką Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia -(Ispa) w km 0+012 w m.Lubenia polegający na odtworzeniu istniejącego obiektu budowlanego. Zakres zamówienia obejmuje: 1. roboty przygotowawcze: 1.1. usunięcie kolidującego zadrzewienia, 1.2. podcięcie gałęzi istniejącego zadrzewienia, 1.3. przygotowanie stanowiska dla dźwigów, 1.4. wykonanie podwaliny z płyt żelbetowych na obydwu brzegach rzeki dla tymczasowego oparcia zdemontowanego przęsła, 1.5. podniesienie przęsła i oparcie go na podwalinach brzegowych tymczasowych, 2. roboty rozbiórkowe, 2.1. odkopanie i rozbiórka uszkodzonych podpór wraz ze skrzydełkami, 2.2. oczyszczenie dna rzeki z pozostałości po robotach rozbiórkowych, 3. roboty remontowo-budowlane, 3.1. wykonanie ścianek szczelnych (grodzic stalowych) dla zabezpieczenia ław fundamentowych, 3.2. zabetonowanie ław fundamentowych, 3.3. wykonanie korpusu przyczółków wraz ze skrzydełkami, 3.4. zamontowanie łożysk stalowych, 3.5. opuszczenie pomostu na odbudowane podpory i oparcie na łożyskach, 3.6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej odbudowanych podpór; 3.7. odtworzenie zasypki przyczółków i linii brzegowej, 3.8. wykonanie i uzupełnienie umocnienia brzegowego w obrębie podpór; 3.9. lokalne uzupełnienie ubytków betonu pomostu, 3.10. oczyszczenie i uporządkowanie terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET