Gmina Lubenia - Inwestycje 2012
logo
Data: 2021-09-26
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
strona główna     INWESTYCJE 2007-2013    Inwestycje 2012
Budowa wodociągu i SUW
W dniu 08.12.2011 r. została podpisana umowa UDA –RPPK.04.01.00-18-001/11-00 o dofinansowanie projektu pn .  „Budowa wodociągu w m. Siedliska wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, pompownią i zasilaniem energetycznym oraz SUW w m. Lubenia”  realizowanego w ramach działania 4.1. „Infrastruktura ochrony środowiska” Schemat B – Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Projekt obejmuje  wybudowanie Stacja Uzdatniania Wody, pompowni, zbiornika wyrównawczego, 37,494 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zgodnie z założeniami zakończenie projektu ma nastąpić do 30.08.2013 r.
Po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane , nadzór inwestorski oraz promocję projektu zawarto umowy i rozpoczęto realizacje zadania. Ostateczna  wartość projektu , zatwierdzona aneksem  
do umowy dotacji z dnia 17.04.2012 r. wynosi  6 805 114,36 zł.
Karta projektu - pobierz

 

 

 

BUDOWA SUW W LUBENI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa wodociągu w Siedliskach

 

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET