Gmina Lubenia - Odbudowa mostu na rzece Lubenka
logo
Data: 2021-06-15
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
strona główna     INWESTYCJE 2007-2013    Inwestycje 2012    Odbudowa mostu na rzece Lubenka
Odbudowa mostu na rzece Lubenka
W dniu 16.07.2012 r. została podpisana umowa UDA –RPPK.04.01.00-18-002/11-00 o dofinansowanie projektu pn . „Odbudowa mostu na rzece Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia – Strona Sucha nr 108707R (w km 0+000 do 0+010)” realizowanego w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź schemat B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Projekt obejmuje odbudowę mostu na rzece Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia – (Strona Sucha) w km 0+010 polegającą na odtworzeniu w całości obiektu budowlanego w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego z dopuszczeniem możliwości zastosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z założeniami zakończenie projektu ma nastąpić do 31.12.2012 r. Wartość projektu wynosi 575 892,57 zł w tym dofinansowanie 547 892,57 zł co stanowi 95 % wartości projektu. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Karta projektu realizowanego z dofinansowaniem z Eurepejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET