Gmina Lubenia - Profil Zaufany
logo
Data: 2022-01-23
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
strona główna     Projekty partnerskie    Profil Zaufany
Profil Zaufany

   


PUNKT POTWIERDZANIA  PROFILU ZAUFANEGO

 

 Gmina Lubenia realizuje projekt „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”, który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-administracji poprzez zwiększenie ilości spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań wśród mieszkańców gminy.

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Lubenia otwarty został  Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Zlokalizowany jest w pokoju nr 23 na I piętrze.  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Co to jest profil zaufany?

 

 Profil zaufany to duża szansa na rozpowszechnienie się elektronicznej komunikacji z administracją. Jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

W jaki sposób mona założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją  w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

 

 

 

POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO ePUAP

w URZĘDZIE GMINY LUBENIA

 


Uwaga!

Przed wizytą w Urzędzie Gminy celem potwierdzenia Profilu Zaufanego należy wypełnić wniosek na stronie ePUAP (www.epuap.gov.pl)

Z tytułu potwierdzenia Profilu Zaufanego nie są pobierane żadne opłaty.

 

 

Kto może założyć profil zaufany i korzyści wynikające z jego stosowania?

Profil zaufany jest dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

·    nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

·    nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;

·    jest bezpłatny,

·    pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,

·    umożliwia składanie oświadczeń woli,

·    poprawia bezpieczeństwo w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny.

 

WÓJT GMINY LUBENIA

ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA
PROFILU ZAUFANEGO
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET