Gmina Lubenia - Odnawialne żródła energii
logo
Data: 2021-09-26
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
strona główna     INWESTYCJE 2016    Odnawialne żródła energii
Odnawialne żródła energii
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił „Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Przewidziano w nim nabór wniosków na tzw. projekty parasolowe tj. przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.

Na  potrzeby zbadania ewentualnego zainteresowania mieszkańców Gminy Lubenia udziałem w takim projekcie, przygotowano ankietę dla gospodarstwa domowego w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich do wykorzystania przy określaniu poziomu zapotrzebowania na energię oraz wielkości mikroinstalacji OZE (fotowoltaicznych)  w ramach działania „3.1. Rozwój OZE”  Oś Priorytetowa II Czysta Energia „Projekty parasolowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zainteresowanych mieszkańców prosimy o złożenie ankiety w Urzędzie Gminy, co pozwoli rozeznać skalę zapotrzebowania i poznać potencjalnych Beneficjentów projektu. W chwili obecnej nie są jeszcze znane dokładne wytyczne dt. warunków dofinansowania, zostaną one określone w 2016 r. na który  planowany jest nabór wniosków.
 
By procedury przebiegły sprawnie konieczne jest świadome podjęcie decyzji przez mieszkańców Gminy w zakresie OZE. Złożenie wniosku o dofinansowanie wiąże się bowiem ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników. Dlatego tak ważne jest aby do projektu przystępowały osoby świadome przysługujących im praw oraz ciążących na nich później obowiązków, a także znających ograniczenia wynikające z montażu instalacji czy korzyści płynące z realizacji projektu. Wskazane we wniosku wskaźniki muszą być osiągnięte.  
 
Poniżej zamieszczamy ankietę. Ankiety będą rozdawane na zebraniach wiejskich. Do ankiety pomocniczo załączono przykładowy wzór rachunku z zaznaczeniem istotnych informacji, na które należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu ankiety.
Wypełnione ankiety należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubenia, pok. 26.
ANKIETA - POBIERZ
 
Więcej informacji o odnawialnych źródłach energii - pobierz
 
Prezentacja, która była przedstawiona na zebraniach wiejskich - pobierz

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET