Gmina Lubenia
logo
Data: 2020-08-03
Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema
strona główna    
Aktualności
 2020-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne
*
 2020-07-27
Informacja LGD
Stowarzyszenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” realizuje główne założenia strategii na lata 2014-2020 w tym cele główne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które odnoszą się do zagadnień i problemów specyficznych dla LGD oraz wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT.
 2020-07-20
Ostrzeżenie meteorologiczne
*
 2020-07-08
Uzyskano dofinansowanie
Uzyskano dofinansowanie na komputery dla dzieci z rodzin wielodzietnych
 2020-07-08
Uzyskano dofinansowanie na doposażenie muzeum regionalnego oraz zakup ławek i grilla w Lubeni
 2020-07-07
Stowarzyszenie ALTUM zaprasza do udziału w projekcie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 2020-07-06
Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz stosując się do ograniczeń i zaleceń wprowadzonych przez rząd, odwołana zostaje impreza plenerowa „Malinowe Święto” w Sołonce. O kolejnych imprezach zaplanowanych w tym sezonie artystycznym będziemy informować w późniejszym terminie.
 2020-07-03
Ostrzeżenie meteorologiczne
Prognozuje się wystąpienie burz z gradem.
 2020-07-01
Powszechny Spis Rolny 2020
*
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET