Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2021-06-15
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
strona główna     Aktualności
Aktualności
 2021-06-01
W dniu 28 maja 2021 roku została podpisana umowa na usługi doradcze w zakresie opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Umowę podpisali w imieniu Województwa Podkarpackiego: Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a w imieniu Banku Światowego: Pan Marcus Heinz - przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie.
 2021-05-31
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej gminie.
 2021-05-31
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2021-05-27
*
 2021-05-27
INFORMACJA
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni informuje, że wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) są opatrzone hasłem w postaci nr PESEL wnioskodawcy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni
 2021-05-24
W dniu 18.05.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubenia została podpisana umowy z Panem Robertem Kogutem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ROOSTER Robert Kogut z siedzibą ul. Myśliwska 6, 35-212 Rzeszów figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 813 29 32 495 oraz REGON 691698301.na realizację zadania „Dostawa paliw płynnych dla Gminy Lubenia” w okresie 01.01.2022-31.12.2023 .
 2021-05-24
W dniu 14.05.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubenia została podpisana umowa z Panem Krzysztofem Stetkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą STETKIEWICZ KRZYSZTOF ARCHIKS, ul. Chemików, nr 1B, 32­600, poczta Oświęcim, figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 5491982439 oraz REGON 121038434 na realizację zadania Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Siedliska, gm. Lubenia
 2021-05-18
Gmina uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Sołonka - Wieś
 2021-05-18
W dniu 18.05.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubenia została podpisana umowa z Panią Agnieszką Paśkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą APPETITO Agnieszka Paśkiewicz z siedzibą Lubenia 100, 36-042 Lubenia na realizację zadania Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia”.
 2021-05-18
W dniu 14.05.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubenia została podpisana umowa z SAHARAM GROUP Sp. z o.o, z siedzibą Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. ewid KRS 0000688342, NIP 5170383273 oraz REGON 367856691 na realizację zadania Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali sportowej w miejscowości Straszydle
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET