Gmina Lubenia - Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF
logo
Data: 2021-06-17
Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
strona główna     INWESTYCJE 2017    Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF
Na Sesji Rady Gminy Lubenia w dniu 26 kwietnia br. podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy LUBENIA do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W kwietniu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ROF. Niebawem zostaną ogłoszone nabory wniosków skierowane do indywidulanych mieszkańców na dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej na budynkach- mieszkalnych. Wcześniej jednak odbędą się spotkania informacyjne w sprawie naboru wniosków , o których będziemy informować za pośrednictwem strony www.lubenia.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
 
Tego samego dnia podjęto też uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy LUBENIA do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej : Stacja Uzdatnia Wody w Lubeni i Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Siedliskach.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET