Gmina Lubenia - Przebudowa drogi Lubenia - Broniakówka
logo
Data: 2021-06-17
Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
strona główna     INWESTYCJE 2017    Przebudowa drogi Lubenia - Broniakówka
Przebudowa drogi Lubenia - Broniakówka

W dniu 20 lipca 2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 108605R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska – Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000-0+805”. Nikt nie złożył oferty. Postępowanie unieważniono 4 sierpnia br. i  7 sierpnia wszczęto kolejne postępowanie na roboty budowlane. Wpłynęła 1 oferta, przewyższająca środki finansowe jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 793 514,43 zł . W dniu 4 września Rada Gminy zwiększyła środki na zadaniu i możliwy był wybór oferty. Ofertę złożyła firma  STRABAG Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 879 719,23. Planowany termin realizacji 24 listopad 2017 r.

 


W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa nr PRDP-74/2017 o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108605R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska – Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000-0+805 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie projektu wynosi 401 915   co stanowi do  45,3% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w dniu 03.07.2017 r.
br podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania  z Powiatem Rzeszowskim w ramach której udzielono Gminie pomocy finansowej w wysokości 205 000 zł na realizację tego zadania.

 

 

         


  

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET