Gmina Lubenia - Budowa wodociągu - etap V
logo
Data: 2021-06-17
Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
strona główna     INWESTYCJE 2017    Budowa wodociągu - etap V
Budowa wodociągu - etap V

W dniu 25 lipca 2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminach ROF, jako element rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w regionie - Gmina Lubenia -  etap V” którego przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w skanalizowanej części miejscowości Straszydle od włączenia do etapu IV, wzdłuż drogi powiatowej nr 1415R relacji Tyczyn-Hermanowa-Straszydle oraz budowę pompowni P5 wraz ze zbiornikiem magazynowo - wyrównawczym stalowym– łącznie  4 589,50 m ( sieć i przyłącza). Wpłynęło 3 oferty, z których najwyższa na kwotę 893 998,82 zł a najniższa na kwotę 651 462,98 zł. Umowę zawarto z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. Zakład Robót Wodno – Kanalizacyjnych s.c., Jan i Teresa Pieniążek, Gorliczyna 97, 37-200 Przeworsk.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET