Gmina Lubenia - Przebudowa drogi w Straszydlu
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Przebudowa drogi w Straszydlu
Przebudowa drogi w Straszydlu

- 29 sierpnia 2017 r. Gmina Lubenia złożyła wniosek na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Straszydle – Blizianka na odcinku 450 m i wysokości działki 2127/1 oraz przebudowę części drogi gminnej Straszydle – Rzeki na odcinku 15 m”. Wniosek złożono poprzez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  na operacje w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wniosek po ocenie LGD trafił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 


W dniu 11 lipca 2018  r. została podpisana umowa Nr 00458-6935-UM0910863/17 o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Straszydle – Blizianka na odcinku 425 m i wysokości działki 2127/1 i przebudowa części drogi gminnej Straszydle – Rzeki na odcinku 15 m” realizowanego jako na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dofinansowanie projektu wynosi 186 459,00 zł co stanowi do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET