Gmina Lubenia - Budowa wodociągu etap IIa i III a
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Budowa wodociągu etap IIa i III a
Budowa wodociągu etap IIa i III a

- 29 września 2017 r. została podpisana umowa nr 00047-65150-UM0900044/17 o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IIa i IIIa”. Projekt obejmuje budowę 18798,5 m wodociągu. Zgodnie z założeniami zakończenie projektu ma nastąpić do września 2019 r. Wartość projektu wynosi 3 605 312,98 zł, w tym dofinansowanie 1 754 057 zł. W dniu 13 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót. Wpłynęły 4 oferty, z których najdroższa na kwotę 3 532 051,16 zł, a najtańsza na kwotę 1 822 227,96 zł. Po sprawdzeniu i ocenie ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożył Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych s.c., Jan i Teresa Pieniążek, Gorliczyna 97, 37-200 Przeworsk na kwotę 1 822 227,96 zł.

 

W dniu 23 lutego br. roku zawarto umowę na roboty budowlane. Zadane będzie wykonywane w dwóch etapach : w roku 2018 etap III a ( Straszydle  - Rola – Okop) , etap II a w roku 2018 i 2019 ( Sołonka, Obręczna). W najbliższym czasie będą podpisywane umowy z mieszkańcami planowych do przyłączenia nieruchomości.

 

 

budowa wodociągu cd. etapu III a

 

   

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET