Gmina Lubenia - Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubeni
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubeni
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubeni

W dniu 14 marca 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubenia (przysiółek Kosina i Maternówka) waz z pompowaniami ścieków i instalacją elektryczną. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Ofertę z najniższą ceną 91 020,00 zł złożył  Design For Industry Sp. z o.o., Ul. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszów. Ofertę najdroższą złożył TITUTO Sp. z o.o., Ul. Zelwerowicza 52 G,  na kwotę 148 953,00 zł. W dniu 23 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa z Design For Industry Sp. z o.o., Ul. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszów. Zakończenie zadnia  przewidziano na wrzesień 2019 r.

 

W ramach zadania Wykonawca opracuje dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kosina i Maternówka. W najbliższym czasie projektanci rozpoczną wizję w terenie , sporządzą koncepcję, a po jej zaakceptowaniu przez Gminę, będą się spotykać indywidulnie z mieszkańcami celem podpisania umowy zgody na wejście na teren działki . Zaleca się by mieszkańcy zwracali uwagę na przebieg trasy kanalizacji na swoich działkach, wrysowany na mapie, który jest zamieszczony w umowie. By dokładnie zapoznali się z mapą zamieszczoną na rewersie umowy,  by nie było wątpliwości w późniejszym terminie. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień na etapie wykonywania inwestycji w terenie.  Zmiana przebiegu sieci i przyłączy na etapie wykonawstwa zasadniczo nie będzie możliwa.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET