Gmina Lubenia - Doposażenie OSP
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Doposażenie OSP
Doposażenie OSP


W dniu 13 marca 2018  r. została podpisana umowa Nr DSRiN-i-7211-72/18 przyznająca środki finansowe Gminie Lubenia . W ramach umowy Gmina uzyskała wsparcie finansowe  w wysokości 55 440,00 zł . Środki przyznano na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy  pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (Program I Priorytet IIIB ) .

 

W dniu 26 marca br. wszczęto postępowanie w trybie do 30 tyś. euro na wyłonienie wykonawcy zadania „Wyposażenie strażaków ochotników z Gminy Lubenia” Ofertę złożyła jedna firma ZWIAZEK OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH RP - ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJ. PODKARPACKIEGO Z SIEDZIBA W RZESZOWIE przy ulicy Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów na kwotę 55 080,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 1 % tj 550,80 zł , skład dotacji 99,00 % wartości zadania, tj. 54 529,20 zł

 

W ramach zadania zakupiono 4 zestawy , każdy komplet zawierał :

1)kompletną torbę medyczną R-1 ( Boxmet Medical Sp.  z o.o.) wg standardu KSRG z lipca 2013 r.

2)szyny kramera w torbie ( Boxmet Medical Sp.  z o.o.- 14 powleczonych szyn stanowiących komplet w osobnej torbie)

3)deskę ortopedyczną (Boxmet Medical Sp.  z o.o- deska ortopedyczna ze stabilizacją klockową głowy i kompletem 4 pasów)

4)hydrożele Water-Jel - Boxmet Medical Sp.  z o.o. – opatrunki Water Jel w osobnej torbie (na twarz 30x40 cm. 2 szt. , wymiar 10x10 cm 1 szt, wymiar 20x46 cm 2 szt., wymiar 20x55 cm 2 szt, żel w butelce 120 ml 2 szt., nożyczki 1 szt. bandaż 2 szt.)

5)defibrylator AED 3 Zoll z torbą transportową , z baterią  o okresie żywotności 7 lat. Jest zgodny z wymaganiami techniczno-użytkowymi dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG.

 

W dniu 3 maja 2018 r. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w każdej z miejscowości odebrali z rąk Wójta Gminy Lubenia Pana Adama Skoczylasa zakupione doposażenie.

 

 

Dostarczone  wyposażenie dla OSP będzie służyć  rozwojowi instytucjonalnemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami i świadkom a także realizacji przez JST zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwami i świadków a likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwami.  Każdy zestaw przeznaczony jest dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz innych powiązanych z KSRG służb ratowniczych. Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikowi udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na terenie gminy jest przeszkolonych 50 strażaków ratowników KPPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej).

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET