Gmina Lubenia - Nauka nowej generacji
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Nauka nowej generacji
Nauka nowej generacji
Gmina Lubenia uzyskała dofinansowanie na remont i doposażenie szkół . W dniu 26 czerwca 2018 r została podpisana umowa RPPK.09.02.00-18-0080/17-00 o dofinansowanie projektu pn . „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia” realizowanego w ramach Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


 

Wartość projektu wynosi 1 086 802,53 zł, który finansowany będzie:

1) w kwocie 1 032 462,40 zł z dotacji;

2) w kwocie 54 340,13 zł jako wkład własny Gminy Lubenia

w tym:

·         38 500,00 zł rzeczowy wkład niepieniężny w postaci kosztów eksploatacji sal Szkoły Podstawowej w Siedliskach, Szkoły Podstawowej w Lubeni i Szkoły Podstawowej w Straszydlu

·         15 840,13 zł w ramach kosztów pośrednich projektu

 

Zadania obejmuje:

Roboty remontowe tj.

Roboty remontowe budowlane:

SP Siedliska

sala fizyko – chemiczna

sala biologiczno – geograficzna

 

SP Straszydle ;

sala fizyko – chemiczna

 

Roboty instalacyjne  wod-kan

SP Lubenia

sala fizyko-chemiczna

 

SP Siedliska

sala fizyko – chemiczna

 

SP Straszydle ;

sala fizyko – chemiczna

 

roboty elektryczne

SP Lubenia

sala fizyko-chemiczna

sala TIK

 

SP Siedliska

sala fizyko – chemiczna

 

SP Straszydle ;

sala fizyko – chemiczna

 

Dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby projektu tj.

Zadanie 1 Wyposażenie edukacyjne  - dostawa z montażem

 

W tym:

SP Straszydle

1.     Wyciąg – Dygestorium – szt.1

2.     Krzesło – 24 szt.

3.     Biurko – szt.1

4.     Zestawy mebli – szt. 3

5.     Stół demonstracyjny – szt.1

6.     Specjalistyczne ławki – szt. 8

 

SP Lubenia

1.     Rolety –szt.36

2.     Stół demonstracyjny – szt. 1

3.     Dygestorium – szt. 1

4.     Stoły uczniowskie – szt. 10

5.     Krzesła szkolne –szt. 30

6.     Szafa na odczynniki – szt.1

7.     Kanał podwieszany między stolikami – szt. 1

 

SP Siedliska

1.     Stanowisko demonstracyjne – szt.1

2.     Stoły uczniowskie z płytą prądową – szt. 8

3.     Krzesło szkolne – szt. 24

4.     Dygestorium – szt. 1

5.     Kanał podwieszany –szt. 1

6.     Szafa na odczynniki – szt.1

7.     Rolety –szt. 20

8.     Zestaw mebli – szt. 3

9.     Tablica akademicka biała – szt. 1

 

 

Zadanie 2 Sprzęt wraz z  oprogramowaniem  dostawa wraz z instalacją

 

W tym:

SP Straszydle

 

1.     Laptop z oprogramowaniem – szt. 28

2.     Pakiet oprogramowania biurowego –szt.28

3.     Wielkoformatowe , niskoemisyjne interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku –szt. 2

4.     Serwer plików NAS – szt.1

5.     Oprogramowanie antywirusowe – szt.1

6.     Tablet – szt.4

7.     Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka,skaner) – szt.1

8.     Zasilacz – szt. 4

 

SP  Lubenia

1.     Laptop z oprogramowaniem – szt. 27

2.     Pakiet oprogramowania biurowego –szt.27

3.     Wielkoformatowe , niskoemisyjne interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku –szt. 1

4.     Zasilacz – szt. 1

5.     Urządzenie aktywne do sieci komputerowej – przełącznik – szt. 2

6.     Dysk sieciowy – szt. 1

7.     Dwupasmowy bezprzewodowy ruter gigabitowy –szt.2

8.     Licencja do oprogramowania do projektowania  szt.2

9.     Licencja do rozbudowanego programu graficznego – szt. 7

 

SP Siedliska

1.     Zasilacz – szt.1

2.     Laptop z oprogramowaniem – szt. 25

3.     Pakiet oprogramowania biurowego –szt.25

4.     Urządzenie interaktywne – tajemnicza wyspa – szt. 1

5.     Serwer plików NAS – szt.1

6.     Zasilacz UPS – szt. 1

7.     Tablet –szt. 10

8.     Oprogramowanie do narzędzi TIK – szt. 24

9.     Oprogramowanie antywirusowe – szt. 1

10.  Ruter – szt. 1

11.  Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1

12.  Tablica interaktywna –szt. 1

 

Zadanie 3. Pomoce dydaktyczne -  dostawa z montażem

W tym:

SP Straszydle

 

1.     Pomoce dydaktyczne fizyka –szt.22

2.     Pomoce dydaktyczne chemia – 37 szt.

 

SP Lubenia

 

1.     Odzież ochronna – szt . 60

2.     Demonstracyjny zestaw do doświadczeń z fizyki (zawiera 74 elementy) – szt.1

3.     Pomoce dydaktyczne chemia – sz. 69

 

SP Siedliska

 

1.     Odzież ochronna – szt . 61

2.     Demonstracyjny zestaw do doświadczeń z fizyki (zawiera 10 elementy) – szt.1

3.     Pomoce dydaktyczne chemia – sz. 69

4.     Mikroskop – szt. 5

5.     Stacja meteorologiczna –szt.1

 

Zadanie 4. Wyposażenie do nauki programowania- dostawa z montażem/instalacją

W tym:

SP Straszydle

1.     Wyposażenie do nauki programowania – szt.126

 

SP Lubenia

2.     Wyposażenie do nauki programowania – szt.7

 

SP Siedliska

3.     Wyposażenie do nauki programowania – szt.12

 

 

Zadanie 5. Cyfrowy system pomiarowy – dostawa wraz z instalacją i konfiguracją

 

W tym:

SP Straszydle

1.     Oprogramowanie cyfrowy system pomiarowy – szt.1

 

SP Lubenia

2.     Oprogramowanie cyfrowy system pomiarowy – szt.1

 

SP Siedliska

3.     Oprogramowanie cyfrowy system pomiarowy – szt.1

 

 

      

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET