Gmina Lubenia - Nauka nowej generacji
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     INWESTYCJE 2019    Nauka nowej generacji
Nauka nowej generacji

- 27 listopada 2018 r. zawarto umowę na zadanie „Oprogramowanie cyfrowy system pomiarowy służący do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji cyfrowych wraz z instalacja i konfiguracją na potrzeby realizacji zadania „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia”. Zadanie obejmuje:

 

SP STRASZYDLE – SERWEROWNIA – SALA TIK

Licencja nieograniczona na System dostarczona w ramach realizacji Zamówienia musi spełniać następujące kryteria: Licencja bezterminowa – licencja musi być przekazana na czas nieokreślony; Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników zarejestrowanych w Systemie; Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników korzystających jednocześnie z Systemu; Licencja bez ograniczeń terytorialnych; Licencja bez ograniczeń licencyjnych związanych z rozbudową i modyfikacjami. W ramach licencji System musi mieć możliwość pracy zarówno w architekturze wieloserwerowej (współpraca z serwerami treści szkoleniowych), jak i jednoserwerowej bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji.

 

SP LUBENIA – SERWEROWNIA – SALA TIK

Licencja nieograniczona na System dostarczona w ramach realizacji Zamówienia musi spełniać następujące kryteria: Licencja bezterminowa – licencja musi być przekazana na czas nieokreślony; Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników zarejestrowanych w Systemie; Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników korzystających jednocześnie z Systemu; Licencja bez ograniczeń terytorialnych; Licencja bez ograniczeń licencyjnych związanych z rozbudową i modyfikacjami. W ramach licencji System musi mieć możliwość pracy zarówno w architekturze wieloserwerowej (współpraca z serwerami treści szkoleniowych), jak i jednoserwerowej bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji.

 

SP SIEDLISKA– SERWEROWNIA – SALA TIK

Licencja nieograniczona na System dostarczona w ramach realizacji Zamówienia musi spełniać następujące kryteria: Licencja bezterminowa – licencja musi być przekazana na czas nieokreślony; Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników zarejestrowanych w Systemie; Licencja bez ograniczeń, co do ilości użytkowników korzystających jednocześnie z Systemu; Licencja bez ograniczeń terytorialnych; Licencja bez ograniczeń licencyjnych związanych z rozbudową i modyfikacjami. W ramach licencji System musi mieć możliwość pracy zarówno w architekturze wieloserwerowej (współpraca z serwerami treści szkoleniowych), jak i jednoserwerowej bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji.

 

Wykonawcą jest pan Jakub Progorowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROGOROWICZ JAKUB „PROGOR”, z siedzibą ul. Zagłoby 4, 35-328 Rzeszów. Termin realizacji do końca stycznia 2019 r.

 

- 3 grudnia 2018 r. zawarto umowę na „usługi polegające na dostarczeniu do szkół Gminy Lubenia cateringu” na potrzeby realizacji zadania „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Lubenia”. Umowę będącą wynikiem zapytania ofertowego zawarto z panią Iwoną Myszka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „FALA” Iwona Myszka z siedzibą Lubenia 618, 36-042 Lubenia.

 

- 28 grudnia 2018 r. zawarto cztery umowy na realizację zadania „Usługi szkoleniowe na potrzeby realizacji zadania „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia”, obejmującego:

 

 

Zadanie 1. Szkolenie stacjonarne z zakresu TIK

W tym:

  1. Szkolenie podnoszące kompetencje TIK nauczycieli na poziomie podstawowym (SP Lubenia, SP Siedliska, SP Straszydle) – usługa trenerska – 3 szkolenia;
  2. Szkolenie podnoszące kompetencje TIK nauczycieli w zakresie programowania i robotyki (SP Siedliska, SP Straszydle) – usługa trenerska – 2 szkolenia;
  3. Szkolenie podnoszące kompetencje TIK nauczycieli w zakresie grafiki komputerowej (SP Lubenia) – usługa trenerska – 1 szkolenie.

 

Zadanie 2. Szkolenia stacjonarne z zakresu wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce

W tym:

1.       Szkolenie podnoszące kompetencje nauczycieli z zakresu metod prowadzenia zajęć dodatkowych metodą eksperymentu z zakresu przedmiotów przyrodniczych, w tym głównie fizyki i chemii (SP Lubenia, SP Siedliska, SP Straszydle) – usługa trenerska – 1 szkolenie.

 

Zadanie 3. Szkolenia e-learningowe z nauki programowania

W tym:

1.      Szkolenie podnoszące kompetencje TIK nauczycieli – dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć nauki programowania – dla kas 1-8 SP – 8 kompletów.

 

Zadanie 4. Szkolenia e-learningowe z metod aktywizujących

W tym:

1.      Szkolenie podnoszące kompetencje TIK nauczycieli – interaktywne ćwiczenia z zakresu metod aktywizujących związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni – 40 modułów;

2.      Szkolenie podnoszące kompetencje TIK nauczycieli – interaktywne ćwiczenia z zakresu metod aktywizujących kształtujących kreatywność i pamięć – 10 modułów.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma PROGOROWICZ JAKUB „PROGOR”, z siedzibą ul. Zagłoby 4, 35-328 Rzeszów. Do lutego 2019 r. zostaną przeszkoleni niemal wszyscy nauczyciele, którzy następnie będą przekazywać zdobytą wiedzę dzieciom naszej gminy na dodatkowych zajęciach organizowanych do sierpnia 2019 r.

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET