Gmina Lubenia - Zespoły
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Kultura    Gminny Ośrodek Kultury    Zespoły
Zespoły
Wielką chlubą gminy jest Zespól Pieśni i Tańca "Lubenka" posiadający 'Artystyczny Znak Jakości'. Prezentuje folklor ziemi rzeszowskiej oraz innych regionów Polski. W czasie 35-letniej działalności przez szeregi zespołu przewinęło się około 700 osób, a obecnie razem z grupami dziecięcymi, zespół liczy prawie 100 osób. "Lubenka" była gorąco oklaskiwana przez publiczność Belgii, Holandii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Bułgarii, Słowacji, Włoch, Niemiec i Grecji. W rewanżu podejmuje gościnnie (w miarę możliwości finansowych) gości z zagranicy.

Za wielki zaszczyt i wyróżnienie poczytuje sobie spontaniczny dwukrotny występ  i przyjęcie na audiencji przez najwyższy autorytet naszych czasów Papieża Jana Pawła II. Do tej pory zespół zgromadził bardzo bogatą dokumentacje prasową, zdjęciową i filmową. Dodać trzeba do niej również liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody, które stanowią plon rozmaitych przeglądów i festiwali folklorystycznych.

 

      

 

 

 

 Zespół Regionalny "Straszydlanie" działa we wsi Straszydle od 1993 roku.  W programie posiada widowiska obrzędowe: 'Wesele Straszydlańskie', 'Kolęda z Turoniem'. W widowiskach występuje trzy pokolenia mieszkańców tej wioski oraz okolicznych miejscowości. 'Wesele Straszydlańskie', zostało uhonorowane I nagrodą w Wojewódzkim Konkursie 'Ludowe Obrzędy i Zwyczaje' organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w 2000 roku. W 2001 roku zespół otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego –'Zasłużony Dla Kultury Ludowej Województwa Podkarpackiego'. Widowisko obrzędowe prezentowała nasza lokalna telewizja. 'Straszydlanie' są trzykrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego.

 


 

Zespół Śpiewaczy "Lubenianki" działa od 1979 roku. Powstał z inicjatywy miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W swoim repertuarze posiada program pieśni ludowych, religijnych, biesiadnych a także widowiska obrzędowe 'Lubeńskie Tuki' , 'Wilijo w Lubyni', "Godzenie parobka" prezentowane w lokalnej telewizji i nagradzane w licznych konkursach: w lutym 1998 roku jury XXIII Miedzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie przyznało 'Lubeniankom' najwyższą ocenę za oryginalne widowisko obrzędowe 'Lubeńskie Tuki'. W dwa tygodnie później zespół zdobył w Białobrzegach za tę inscenizację drugą nagrodę XI Wojewódzkim Konkursie Ludowych Obrzędów i Zwyczajów, zaś w czerwcu 2001 roku ponownie I miejsce na Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie. 'Lubenianki' prezentując wysokie umiejętności artystyczne i bogaty repertuar aktywnie włączają się w życie gminnej społeczności.

 


 Kapela Ludowa z Lubeni istnieje od roku 1996, kiedy zorganizowano ją dla uświetnienia lokalnych świąt i uroczystości. Rychło okazało się, że kapela ma możliwości dorobienia się własnego repertuaru, mając solistów-śpiewaków o oryginalnych głosach. Repertuar kapeli to folklor ziemi rzeszowskiej, jak również innych regionów Polski. Wiele dawnych tekstów i melodii został wydobytych z zapomnienia i znów ożyło w nowym kolorycie wykonawczym. Kapela występuje na licznych uroczystościach w gminie, powiecie i województwie. Ma na swym koncie udziały w ogólnopolskich festiwalach na których zajmowała czołowe miejsca. Uczestniczyli również na międzynarodowych festiwalach/Austria, Grecja, Niemcy, Włochy, na które jest corocznie zapraszana. Jest także kapelą akompaniującą Zespołowi Pieśni i Tańca ,,Lubenka' i innym zespołom obrzędowym. Ostatnio kapela nagrała kasetę i płytę z przyśpiewkami i melodiami ludowymi regionu rzeszowskiego.

 Zespół Tańca Nowoczesnego SHOW DANCE to grupa taneczna złożona z dzieci młodszych 6-8 latków i tych nieco starszych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zespół działa od października 2013 roku .Tancerze mają lekcje z tańca klasycznego, akrobatyki oraz choreografii. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Domu Kultury w Straszydlu. Choreografem oraz instruktorem zespołu jest Urszula Surowiec -wielokrotna mistrzyni Polski oraz finalistka Mistrzostw Europy w tańcu.
 

Naturalny Teatr Wiejski z Lubeni powstał w 1996 r. Obecnie zrzesza dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej z Lubeni

i Publicznego Gimnazjum w Siedliskach.

Dwukrotny laureat głównej nagrody im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Laureat  I nagrody Teatrów Jasełkowych w Głogowie Młp. w 2003 r. głównej nagrody o 'Gęsie Pióro' w Stalowej Woli w 2005 r. Zespół uczestniczył także w prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Teatrów ulicznych w Łańcucie. W październiku 2007r za ambitne poszukiwanie języka teatralnego przekazującego problemy młodego pokolenia   w spektaklu 'ZYCIE LUDZI PIERWOTNYCH' zdobył prestiżową nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy.

 


 Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Bushi-Do zrzeszona w Podkarpackiej Szkole Praktycznej Samoobrony działając w Stowarzyszeniu Big Budo Polska oprócz nauczanych 5 stylów, które preferują obronę konieczną na ulicy, uczy i przygotowuje do zawodów sportowych wg kalendarza imprez IBF-u. Ważniejsze osiągnięcia zawodników:

 

  • VI miejsce w Pucharze Bierunia w 2004 r.;    
  • II i IV miejsce w III Mistrzostwach Europy - 2005r;    
  • I, III i IV miejsca w Otwartych Mistrzostwach Niemiec w czerwcu 2005r.    
  • I, II i IV miejsce w Mistrzostwach Holandii - 2005 r.;    
  • I miejsce w Pucharze Pawłowic, II miejsce w Mistrzostwach Polski - 2005 r oraz w kwietniu tego roku w Bieruniu, III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski IBF Seniorów w formach sztuk walki.

W roku 2006 zawodnicy sekcji wywalczyli I, II oraz IV miejsce w IX Grand Prix Bierunia natomiast w 2007r III miejsce na zawodach   w miejscowości Bojszowy a w Jarosławiu I, II i IV miejsce w kategorii walk.Zespół Muzyczny Pasjonaci istnieje od 2011r. Jest to grupa przyjaciół, których łączy szczególna pasja jaką jest muzyka. Grupa składa się z 10 instrumentalistów. Grają utwory instrumentalne i wokalno – instrumentalne z minionych lat. Utwory te wykonują we własnych aranżacjach, co daje im dużą frajdę i satysfakcję. Wraz z Chórem OSP z Lubeni, zespół uświetnia uroczystości gminne, patriotyczne i religijne.


 

  
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET