Gmina Lubenia - Gminna Biblioteka Publiczna
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Kultura    Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

36-042 Lubenia 

 

 


tel. (0178719095 
email:gbp@autograf.pl
Dyrektor GBP: mgr Alicja Warzybok

Organ prowadzący: Urząd Gminy Lubenia

 

 

 

 


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LUBENI:

 

www.lubenia-biblioteka.pl
 

 

 

Z kart kroniki

 

Pół wieku w historii biblioteki to niewiele, biorąc pod uwagę czas, lecz pół wieku działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni to ogrom przemian, wieloletni trud bibliotekarzy, lata lepsze i gorsze, to wreszcie wszystko to, co złożyło się na obecny, kształt pracy i wygląd biblioteki.

 

Jubileusz to okazja do zaprezentowania biblioteki oraz do podsumowania jej dorobku i zaakcentowanie jej roli w środowisku naszej gminy. Jednak by dziś odnieść się do bieżącej działalności instytucji, należy wrócić do jej historii.

 

Powstanie Biblioteki Publicznej w Lubeni datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Z zapisu w kronice biblioteki wynika, iż data powołania Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Lubeni z siedzibą w Domu Ludowym to - 29 październik 1957 r. Księgozbiór liczył wówczas 462 wol. i zarejestrowano 138 czytelników.

 

W ciągu pięćdziesięciu lat istnienia Biblioteka zmieniła lokalizację około dziesięć razy. Już od samego początku powstania nie miała szczęścia do stałego lokalu. Od jej utworzenia „tułała” się po domach prywatnych, gdzie warunki były zazwyczaj niesprzyjające krzewieniu kultury i czytelnictwa wśród mieszkańców wsi i gminy. 

 

Zmiany lokali wiązały się z ciągłymi remontami, przewozem księgozbioru, który niejednokrotnie ulegał uszkodzeniu. Lokale były niedogrzane i składały się zazwyczaj z 2-3 pomieszczeń co było uciążliwe w obsłudze czytelników, a na domiar znajdowały się z dala od centrum gminy.

 

     
 • 1958 - biblioteka zostaje przeniesiona do szkoły w której mieściła się raz na korytarzu raz  w kuchni nauczycielki.    
 • 10.X.1959 placówka otrzymuje nowe pomieszczenie po dawnym Urzędzie Poczty znajdującym się w Domu Ludowym.    
 • 1961 dobytek Gromadzkiej Biblioteki Publicznej znowu musi zmienić miejsce swego pobytu na lokal prywatny   Franciszki Kopiec.    
 • 10.XI.1963 na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej uchwala się zmianę lokum biblioteki - do prywatnego domu p. Władysława Grzebyka.    
 • 1971 po wielu latach oczekiwań na stabilizację zostaje wreszcie przeniesiona do Domu Ludowego. Radość nie trwa jednak długo. Kolejna eksmisja – tym razem do pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie panują spartańskie warunki pracy.    
 • 1974  po zmianach administracyjnych w kraju instytucja zmienia nazwę na - Biblioteka Publiczna Gminy Lubenia i otrzymuje pod   zarząd Wiejskie Biblioteki Publiczne w Siedliskach i Straszydlu, stanowiące jej Filie.    
 • 1976 staraniem ówczesnego kierownika p. Barbary Sokołowskiej kolejne przenosiny do prywatnego domu p. Antoniego Biedy. Następują też zmiany kadrowe – kierownictwo obejmuje p. Józefa Bieda.    
 • 2.XI.1982 biblioteka po raz kolejny zostaje ulokowana w prywatnym domu – tym razem u p. Józefy Mazur. Zakupiono wiele nowych rzeczy niezbędnych do wyposażenia.    
 • 10.02.1983 wizytę w bibliotece składa wojewoda d/s. kultury i oświaty mgr S. Król. Był bardzo zadowolony z urządzenia biblioteki i panującego porządku.    
 • 15.02.1983 dramat – placówka zostaje częściowo zniszczona przez pożar, który spowodował „wielki bałagan”. Pocieszeniem był fakt, że księgozbiór został nienaruszony.    
 • 1.06.1988 instytucja jest gościem w nowym lokalu u p. Franciszka Słowika mając do dyspozycji 4 wygodne pomieszczenia, ale znajduje się ponad kilometr od centrum wsi.    
 • 1992 dzięki dobrej woli Wójta, Zarządu i Rady Gminy Biblioteka Publiczna zostaje przeniesiona do budynku Urzędu Gminy i tutaj funkcjonuje do dnia dzisiejszego    
 • 1997 - generalny remont biblioteki. Nareszcie po 35 latach istnienia zapanowały godne warunki dla funkcjonowania tejże instytucji. Następują zmiany kadrowe - odchodzi na emeryturę p. Józefa Bieda. Jej miejsce zajmuje bibliotekarka tej placówki  p. Alicja Warzybok    
 • 2000 – biblioteka staje się instytucją kultury i zmienia nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną, a Rada Gminy zatwierdza nowy statut.    
 • 2000 - 2007 rozpoczęcie komputeryzacji i czas wdrażania nowych technologii informacyjnych.  

Historia Biblioteki to również ludzie, którzy z zaangażowaniem związali swój los z tą instytucją. Początkowo obsada była jednoosobowa. Wraz ze wzrostem liczby czytelników, zadań  i obowiązków oraz przejęcia pod zarząd bibliotek wiejskich wsi Straszydla i Siedlisk jako Filii wzrosło zatrudnienie.

 

Pracownicy GBP w  Lubeni na przestrzeni lat

Zyta Krygowska    

Wiesława Jopek      

Maria Kalandyk - Fendryk   

Teresa Fornal  

Zofia Czopik   

Wiesława Szpond      
Irena Wilk    

Barbara Sokołowska     

Halina Broda 

Józefa Bieda

Janina Buż  

Małgorzata Barć

Bożena Kozdraś

 

Kazimierz Krupski 

Alicja Warzybok

Agnieszka Czarnik

Danuta Kalembkiewicz

Halina Warzybok

Wiesława Piekarz

Raczak Monika

Solecka Małgorzata

Kluska Wiktoria

Rak Monika 

Tłuczek Dariusz

 

Najdłuższy staż pracy w bibliotece:

Zofia Czopik – 25 lat

Alicja Warzybok – 22 lata

 

Józefa Bieda- 15 lat

 

O BIBLIOTECE SŁÓW KILKA

 

Zbiory biblioteczne:

Jesteśmy placówką obsługującą dorosłych, młodzież i dzieci. Zasadniczym rodzajem zbiorów w GBP są książki. Stan księgozbioru na półrocze 2007r. razem z filiami wyniósł 38 127 wol. Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

     
 • literatura piękna dla dzieci – 11 543  wol.    
 • literatura piękna dla dorosłych – 14 600  wol.    
 • z innych działów wiedzy – 11984  wol.

Prenumerujemy razem z filami 28 tytułów czasopism w tym 10 dla dzieci, 6 fachowe, reszta to tytuły dla dorosłych.

Biblioteka gromadzi również publikacje informacyjne, materiały dotyczące regionu w którym działa. Księgozbiór ma charakter wielodziedzinowy. Zbiory uzupełniane są systematycznie, celowo i bardzo  starannie pod zapotrzebowanie i zainteresowania czytelnicze. Są w dobrym stanie, na bieżąco komputerowo opracowywane i udostępniane czytelnikom.

 

Księgozbiór jest systematycznie poddawany selekcji, co gwarantuje jego aktualność. Dużym zainteresowaniem cieszą się pozycje księgozbioru podręcznego, które jako rzetelne źródło informacji stanowią podstawową formę poszerzania wiedzy w zakresie naukowym. Przez kilka ostatnich lat nasza placówka znajduje się w czołówce bibliotek, które osiągnęły najwyższy wskaźnik normatywny zakupu książek w skali województwa (od 20,2 do 36,8 książek na 100 mieszkańców).

 

  


Działalność informacyjna:

Z uwagi na fakt, iż ciągle zwiększa się zakres potrzeb informacyjnych stajemy przed wyzwaniem, by na wysokim poziomie je zaspokoić. Użytkownicy czytelni mogą korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego, z bezpłatnego dostępu do Internetu na 4 stanowiskach komputerowych, nagrywać na dyskietki, odpłatnie drukować. Świadczymy też usługi kserograficzne dla korzystających z księgozbioru podręcznego.

 

  

 

Czytelnia internetowa IKONKA

   

Czytelnicy:

Na koniec półrocza 2007 r. w GBP zarejestrowano 1116 czytelników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Najliczniejszą stanowią dzieci i młodzież do lat 15 oraz czytelnicy w wieku 16-19 lat. Na trzecim miejscu znajdują się osoby w przedziale od 24-44 lat i to  właśnie ta grupa najczęściej odwiedza bibliotekę. W rejestrze obok mieszkańców naszego terenu figurują też czytelnicy z pobliskich   miejscowości: Babicy, Połomi, Zarzecza, Lutoryża nawet Rzeszowa. Najbardziej stabilną część publiczności czytającej stanowią osoby o utrwalonym nawyku obcowania z książką, drugą grupę stanowią uczniowie i studenci poszukujący literatury związanej z realizacją programu nauczania.

 

Trzecia grupa to użytkownicy sporadycznie odwiedzający bibliotekę a poszukujący informacji lub porady – o których szczególnie zabiegamy, by pozyskać czytelnika na stałe.

 


Społeczny zasięg czytelnictwa w ostatnich latach w samej bibliotece w Lubeni wahał się w granicach 29,8 - 32,5 czytelników na 100 mieszkańców, gdy w bibliotekach miejskich zasięg ten wynosił w 2005 r. 27,3, a w bibliotekach wiejskich 13,9 czytelników na 100 mieszkańców.

 

Warsztat informacyjny:

Tworzymy automatyczny katalog informujący o zbiorach GBP umożliwiający wieloaspektowe wyszukiwanie potrzebnych źródeł za pomocą wielu kluczy wyszukiwawczych. Pozwalają one na odnalezienie potrzebnych materiałów wg: nazwisk, tytułów, wydawców, haseł przedmiotowych, symboli UKD, numeru ISBN, cykli wydawniczych, lektur, regionaliów. Biblioteka posiada też bogaty tradycyjny warsztat informacyjny w postaci katalogów: alfabetycznego i rzeczowego dla dorosłych i dzieci.

 


Formy pracy z czytelnikiem:

W bibliotece naszej prowadzona jest intensywna działalność prezencyjna i popularyzatorska mająca na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych. Do form pracy należą: wizualna popularyzacja zbiorów i innych materiałów bibliotecznych poprzez wystawy książek, gazetki okolicznościowe i tematyczne, wycieczki uczniów do bibliotek i lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, prelekcje, konkursy czytelnicze z różnych dziedzin wiedzy, dyskusje nad książkami, inscenizacje na podstawie utworów literackich.

 

W pracy z najmłodszym czytelnikiem popularnością cieszą się „Godziny z bajką”. W swoich działaniach podejmujemy inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, oświatowej i intelektualnej społeczności lokalnej. Dużym uznaniem cieszą się spotkania
z autorami i ciekawymi ludźmi.


Gościli u nas:

Stanisława Kopiec

Józef Baran

O. Cherubin Pająk

Andrzej Żmuda

Beata Ostrowicka

Gabriela Niedzielska

Wanda Chotomska

Joanna Papuzińska

Grzegorz Kasdepke

Anna Onichimowska

Wioletta Piasecka

Wiesław Zieliński

Andrzej Grabowski

Zbigniew Domino

Marek Czarnota

Barbara Paluchowa

Ryszard Ziemba

Mieczysław Łyp

Wiesław Drabik

Krystyna Urbanek

Izabella Klebańska

Bronisława Bieda

Ewa Stadmüller

Krzysztof Petek

Zofia Brzuchowska

Elżbieta Wojnarowska

Monika Gruba


Biblioteka również dwukrotnie uczestniczyła w Międzynarodowej Literackiej Jesieni Pogórza goszcząc m.in. Joannę Babiarz i Michiko Thsukada
z Japonii ,Ryszarda Mieczkowskiego, Mieczysława Rodzika, Ewelinę Borkowską, Andrzeja Żmudę.

 

 

 

Organizowane są zbiorowe wyjazdy czytelników do teatru i kina, wycieczki edukacyjne młodzieży do WiMBP w Rzeszowie i Biblioteki Uniwersytetu.

Prowadzone są stałe formy pracy jak: Ferie w bibliotece, Wakacje z biblioteką, Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka z biblioteką czy Dzień Matki dla stałych czytelniczek oraz imprezy czytelnicze organizowane wspólnie z GOK w Lubeni – Bajkowy Bal Dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora.


Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przyczyniła się do nawiązania kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi – część z nich chętnie odwiedza naszą instytucję. Za swoją działalność w tym zakresie GBP w 2004 r. otrzymała Podkarpacki Dyplom Wdzięczności w uznaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych woj. podkarpackiego.

 

 


Wysoko rozwinięta współpraca z GOK, szkołami  i organizacjami z terenu gminy obfituje w ciekawe efekty   podjętych działań i zamierzeń na rzecz książki i czytelnictwa w gminie Lubenia i nie tylko.

 

 

24.10.2007 Gminna Bibliotek Publiczna w Lubeni obchodziła swój Złoty Jubileusz i z tej okazji wydała okolicznościowy Ex libris, który opracowała Janina Panek-Wojno oraz  folder o bibliotece. Z tej okazji nasza rodzima poetka Stanisława Kopiec podarowała bibliotece wiersz który warto zacytować.

 

Moja biblioteka

 

W metryce napisano, że prawdziwa lubenianka,

szlachetnie urodzona, gminna,

że ma lat pięćdziesiąt.

Niektóre jej tomy mają znacznie więcej.

 

Mole książkowe są w różnym wieku.

Te najmłodsze pożerają

najbardziej kolorowe bajeczki

i cukierki od pani bibliotekarki.

 

Dbają tu o każdego autora.

Patrzcie! W oknie pelargonia czerwona.

Specjalnie dla pana Gałczyńskiego.

 

Specjalnie dla mnie zaszczytne miejsce

Obok Barana i Kochanowskiego.

I miły uśmiech.

Nie tylko dla mnie. Dla każdego.

 

W świątynnym wnętrzu przyszli Salomonowie

proszą o mądrość. Książki o pomyślność

swoich czytelników.

Chyba ktoś ich wysłuchuje,

bo wychodzimy stąd lepsi.

 

Lubenia 24.10.2007   Stanisława Kopiec

 

ZAPRASZAMY

do odwiedzania naszej instytucji


 Na  terenie  gminy  Lubenia  prężnie  działa Gminna Biblioteka Publiczna wraz z dwoma filiami w Straszydlu i Siedliskach. Dzięki przychylności władz samorządowych księgozbiór biblioteki jest na bieżąco uzupełniany.


Stały napływ nowości przyciąga coraz to nowych czytelników nie tylko z terenu gminy, ale i z pobliskich miejscowości. Biblioteka pełni wiele doniosłych funkcji w dziedzinie edukacyjnej, kulturalnej, i informacyjnej.


Jest placówką nowoczesną, skomputeryzowaną, z bezpłatnym dostępem do Internetu, tworzącą elektroniczną bazę danych. Prowadzi szeroką działalność prezencyjną popularyzującą zbiory i czytelnictwo wśród społeczności lokalnej. m. in. Konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, godziny z bajką dla najmłodszych.

 

W plan pracy na stałe wpisały się imprezy dla czytelników: Ferie w Bibliotece, Tydzień Bibliotek, Cała Polska czyta dzieciom, Wakacje
z biblioteką, Wieczór wróżb i zabaw, Mikołajki, Bajkowy bal dzieci, Pasowanie na czytelnika. Jest też współorganizatorem Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora. Rozwinięta została również współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Lubenia za co w 2004 roku otrzymała Podkarpacki Dyplom wdzięczności w uznaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych województwa podkarpackiego. Na spotkaniach autorskich biblioteka gościła wielu znakomitych autorów i gości których wymieniono wyżej.

 

Biblioteka na stałe wpisała się w krajobraz społeczno-kulturalny gminy Lubenia
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET