Gmina Lubenia - Nagrody Gminnej Biblioteki Publicznej
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Kultura    Gminna Biblioteka Publiczna    Nagrody Gminnej Biblioteki Publicznej
Nagrody Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała wyróżnienie w konkursie "Pomyszkuj w bibliotece", zorganizowanym w ramach ogolnoeuropejskiej kampanii "Tydzień z Internetem 2011".
                              
Nagrody dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni 2011
Wielkie to wyróżnienie dla naszej biblioteki, która w jednym dniu  (27.04.2011) otrzymała dwie nagrody. Pierwsza z nich to wyróżnienie  w ogólnopolskim „Tygodnia Bibliotek 2010” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ph. „Biblioteka - słowa, dźwięki obrazy”. Jest to dla nas bardzo ważna nagroda, gdyż konkurować z bibliotekami z całej Polski jest nie lada sztuką.
Druga to - Specjalne Wyróżnienie, które nasza instytucja otrzymała od Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL podczas uroczystej gali podsumowania pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek na Podkarpaciu.
Czujemy się zaszczyceni, że  w gronie bibliotek wiodących i miejskich tj. z Cieszanowa i Tyczyna oraz gminnych w Miejscu Piastowym oraz Filii w Osobnicy i Trzcinicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach  została wysoko oceniona także praca naszej placówki.
                     
                 Wyróżnienie SBP                                                 Wyróżnienie specjalne CAL-PRB
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBENI WYRÓŹNIONA W KONKURSIE STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA NAJLEPSZY PROGRAM OBCHODÓW TYGODNIA BIBLIOTEK 2010
           Wyróżnienie w konkursie na najlepszy program obchodów Tygodnia Bibliotek 2010 ph. Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy jest "wyrazem uznania obserwowanej od lat aktywności i kreatywności Biblioteki w upowszechnianiu czytelnictwa, działalności edukacyjno- szkoleniowej." 
              Nagrodę (pakiet książek) przyznało jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodniczący), Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Jadwiga Chruścińska, Witold Przybyszewski, Anna Grzecznowska.
                List gratulacyjny SBP
                                                             
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBENI LAUREATKĄ NAGRODY „PORADNIKA BIBLIOTEKARZA” W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROGRAM TYGODNIA BIBLIOTEK „BIBLIOTEKA TO PLUS 2009”
             Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy program promujący tegoroczną edycję Tygodnia Bibliotek, odbywającą
się w dniach 8-15 maja pod hasłem „Biblioteka to plus”. Na konkurs wpłynęło 70 prac z bibliotek publicznych, pedagogicznych, naukowych, szkolnych, ośrodków kultury oraz struktur SBP. Przedstawiona dokumentacja (sprawozdania) potwierdza wysoki poziom realizacji Tygodnia Bibliotek, pomysłowość i różnorodność oferty edukacyjno-kulturalnej, szeroki zakres organizowanych imprez oraz duże umiejętności organizatorów w pozyskiwaniu partnerów do współpracy.
              Jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca), Barbara Budyńska, Jadwiga Chruścińska,
Anna Grzecznowska, Noemi Gryczko, Piotr Jankowski, Małgorzata Jezierska, Witold Przybyszewski przyznało:
Nagrodę Poradnika Bibliotekarza (roczna prenumerata czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”):
Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubeni za pomysłowość i różnorodność oferty kulturalno-edukacyjnej dla społeczności lokalnej, szczególnie dzieci i seniorów oraz dużą umiejętność w pozyskiwaniu partnerów programu.
Artukuł z PORADNIKA BIBLIOTEKARZA 11/2009
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET