Gmina Lubenia - Obowiązek wypełnienia deklaracji
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Gospodarka odpadami     Obowiązek wypełnienia deklaracji
Obowiązek wypełnienia deklaracji
DEKLARACJE ŚMIECIOWE
 (o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu) nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia takiej Deklaracji.
Druki deklaracji oraz ulotki informacyjne będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, w punktach wyznaczonych do przyjmowania deklaracji, w sklepach na terenie gminy oraz do pobrania ze strony internetowej gminy www.lubenia.pl

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -pobierz

 

Oświadczenie o rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkujacych nieruchomość - pobierz

Deklaracje składane muszą być osobiście przez właścicieli nieruchomości w celu weryfikacji poprawności umieszczanych w nich danych.
Dodatkowe informacje w tej sprawie, wzór prawidłowo wypełnionej DEKLARACJI, ulotki informacyjne a także pomoc przy wypełnianiu Deklaracji dostępne będą w Urzędzie Gminy - pokój Nr 10, pod nr tel: (17) 85 03 914 wew. 39, lub (17) 85 03 918, w godzinach pracy Urzędu.
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET