Gmina Lubenia - Szkoła Podstawowa w Straszydlu
logo
Data: 2021-06-15
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
strona główna     Oświata     Szkoła Podstawowa w Straszydlu
Szkoła Podstawowa w Straszydlu

Adres:

36-043 Straszydle 155
woj. podkarpackie
tel. 017 8710054
e-mail: spstraszydle@gmail.com


STRONA INTERNETOWA SZKOŁY


Organ prowadzący: Urząd Gminy w Lubeni
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Dyrektor szkoły: mgr Marcin Szpond

 

Misją szkoły są słowa Jana Pawła II:
,, W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.
 

 

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, fizycznej i społecznej. Wierni jesteśmy wartościom, prawdom i ideałom głoszonym przez Jana Pawła II. Kształtujemy postawy i zachowanie uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości.
 

Uczniom pomagamy wzrastać w miłości, dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych, a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę i otaczające środowisko.
Szkoła dba o współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Umacniamy wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych, trudnych celów. Zapewniamy równy dostęp do wiedzy i sprawiedliwy system oceniania.
 

Prowadzone lekcje i zajęcia pozalekcyjne tworzą dobry fundament pod przyszłą edukację. Przestrzegamy prawa i obowiązki wynikające ze statutu szkoły.
Wszyscy czujemy się w niej bezpiecznie, jesteśmy zadowoleni z efektów naszej pracy.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET