Gmina Lubenia - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
logo
Data: 2021-06-15
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
strona główna     Oświata     Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
1 . Nazwa :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni 

36-042 Lubenia 100 

woj. Podkarpackie

 

 

2 . Kontakt:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni

36-042 Lubenia 100

tel/fax 017/8710199

e-mail : zeas@lubenia.pl

 

siedziba : Szkoła Podstawowa w Lubeni

 

godziny otwarcia :

                Pon. od 7.30 do 17.00

                Wt.– Pt. od 7.30 do 15.00

 

 

3. Pracownicy Zespołu :

kierownik ZEAS : mgr Katarzyna Ochędowska 

główny Księgowy ZEAS : mgr Małgorzata Żądło

księgowy ZEAS : mgr Ewa Kotowicz

 

 4 . Organizacja pracy Zespołu :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni ( ZEAS ) jest jednostką powołaną uchwałą Rady Gminy Lubenia w sprawie powołania jednostki organizacyjnej dla zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół .

 

Nadrzędnym celem działania Zespołu jest pełna obsługa ekonomiczno-finansowa i administracyjna szkół samorządowych i zerówek z terenu Gminy Lubenia . ZEAS w Lubeni obejmuje swym działaniem szkoły : 1 .Szkołę Podstawową w Lubeni wraz z zerówką 2. Filię Szkoły Podstawowej w Lubeni z siedzibą w Sołonce wraz z zerówką 3. Szkołę Podstawową w Straszydlu wraz z zerówką 4. Publiczne Gimnazjum w Siedliskach 5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubeni. 

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Gminy Lubenia finansowaną z subwencji oświatowej przekazywanej z Ministerstwa Finansów .

 

Obok zadań związanych z typową obsługą ekonomiczno finansową , administracyjną i kadrową szkół z terenu Gminy Lubenia , Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni realizuje również inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty polegające m.in. na przyjmowaniu wniosków oraz wydawaniu decyzji administracyjnej dotyczącej stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubenia dofinansowania z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego ( nauka zawodu , przyuczenie do wykonywania określonej pracy ) , refundacja kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół spoza terenu gminy Lubenia , ścisła współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny ( Podkarpacki Kurator Oświaty ) oraz z organem prowadzącym ( Urząd Gminy w Lubeni ).

 

5 . Informacje i ogłoszenia

 

Regulamin stypendium socjalnego -ściągnij plik *.doc

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  - stypendium szkolnego -   jest załącznikiem do uchwały ściągnij plik *

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  -zasiłku szkolnego -   jest załącznikiem do uchwałyściągnij plik *

 

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej -ściągnij plik w załączeniu

 

Wyprawka szkolna 2015 -ściągnij plik  w załączeniu


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET