Gmina Lubenia - Doposażenie oddziałów przedszkolnych
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     INWESTYCJE 2014     Doposażenie oddziałów przedszkolnych
Doposażenie oddziałów przedszkolnych
W dniu 14.03.2014 r. została podpisana umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-18-058/13-00 o dofinansowanie projektu pn .  „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych Gminy Lubenia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  w wieku szkolnym” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,  działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Straszydlu, wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubeni , wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Straszydlu i Lubeni w meble, materiały dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, komputery itd. Zakończenie projektu planowane jest na sierpień 2014 r. Projekt
w 100 % finansowany jest ze środków zewnętrznych. Wartość projektu wynosi 252 195,67 zł  
z czego 214 366,31 zł stanowią środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego,  a 37 829,36 zł środki Budżetu Państwa.

 

Fiszka projektowa - pobierz

 

Wyposażenie przedszkola w Lubeni

 

                

 

 Wyposażenie przedszkola w Straszydlu

 

      

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET