Gmina Lubenia - Budowa fontanny w Kaskadzie Solankowej
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     INWESTYCJE 2007-2013    Inwestycje 2013    Budowa fontanny w Kaskadzie Solankowej
Budowa fontanny w Kaskadzie Solankowej
W dniu 03.04.2013 r. została podpisana umowa Nr 00935-6930-UM0940505/12 o dofinansowanie projektu pn . „Budowa obiektu malej architektury w miejscu publicznym służącego rekreacji (fontanna) na działce nr 621/1 w m. Sołonka” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie projektu wynosi 25 000,00 zł co stanowi do 80 % kosztów kwalifikowanych.
 
Przedmiotem projektu jest budowa fontanny na terenie Kaskady Solankowej w m. Sołonka. Fontanna będzie zasilana w wodę solankową bogatą w jod pochodzącą z istniejącego ujęcia solanki jodowo-bromowej zlokalizowanej na działce 621/1 w m. Sołonka. Solanka krążyć będzie w układzie zamkniętym. Układ składał się będzie z odpowiedniej pompy, która będzie pompować wodę ze studni technicznej zlokalizowanej w centralnej części projektowanej fontanny. Fontanna będzie w kształcie dmuchawca, wyposażona w 66 pojedynczych dysz tworzy kulę o średnicy fi 120 cm (dmuchawiec). Woda rozbryzgiwana przez dysze tworzy "mgłę" . Wizualnie przypomina to dmuchawiec, jednak jej zaletą praktyczną jest przede wszystkim maksymalne wykorzystanie zasobów jodu jaki jest w solance. Wytworzenie aerozolu poprzez fontannę - dmuchawiec, bogatego w leczniczy dla dróg oddechowych jod pozwali wykorzystywać dziedzictwo kulturowe jakim są zasoby wód solankowych.
Karta projektu - pobierz
 
    
    
    
     
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET